Browsing Tag

#अहमदनगर #उपमहापौर भोसले #महानगरपालिका

अमरधाममध्ये वाढलेले गवत व मातीचे ढिग उचलेले

अहमदनगर महानगरपालिकेच्या वतीने दर  महिन्यात स्वच्छता अभियान राबवले जात आहे. यावेळी नालेगाव अमरधाम येथे स्वच्छता अभियान राबवून सर्व परिसर स्वच्छ केयल. अमरधाममध्ये वाढलेले गावात कापण्यात  आले व साचलेले  मातेचे ढीग उचलण्यात आले . अमरधाम …