Browsing Category

जामखेड

नदी काठावर उजव्या बाजूला भगवान शंकराची मुर्ती असणे हे सुलक्षण

नदी हि माझ्यासाठी नाही तर सर्वांसाठीच एक प्रेरणास्थान असते. हे ठिकाण शहराजवळ असेल तर ते स्वच्छ व सुंदर असावे असे…