Browsing Tag

Azad Maidan

उमेदच्या राज्य, जिल्हा आणि तालुका पातळीवरील कर्मचाऱ्यांना कंपनीकडून वगळण्याचा सरकारचा निर्णय

आझाद मैदान याठिकाणी ग्रामीण विकास संदर्भातील उमेद प्रकल्पाच्या कर्मचारी त्याचबरोबर बचत गटाच्या काम करणाऱ्या समूह संघटिका यांनी धरणे आंदोलन केले होते. या आंदोलकांच्या मागण्यामध्ये या संदर्भात मा.मंत्री, ग्रामविकास विभाग, श्री.हसन मुश्रीफ…