Browsing Tag

Eklavya Bhill Society Organization

एकलव्य भिल्ल समाज संघटनेचा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण.

ढवळपुरी ता.पारनेर येथील आदिवासी कुटुंबियांच्या ताब्यात असलेली गट नंबर 1021 चे क्षेत्र नियमाकुल करून जमीन त्यांना देण्याच्या मागणीसाठी एकलव्य भिल्ल समाज संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अमरण उपोषण करण्यात आले