Browsing Tag

ड्रेनेज लाईन शुभारंभ

नगरसेविका वंदना ताठे व नगरसेविका पल्लवी जाधव यांच्या स्थानिक विकास निधीतून प्रभाग क्रमांक सहा येथे…

नगरसेविका वंदना ताठे व नगरसेविका पल्लवी जाधव यांच्या स्थानिक विकास निधीतून प्रभाग क्रमांक सहा येथे अंतर्गत ड्रेनेज लाईन चा शुभारंभ संपन्न प्रभाग विकास हेच ध्येय ठेवून काम करत आहोत माजी महापौर बाबासाहेब वाकळे नगर प्रतिनिधी प्रभागाचा विकास…