Browsing Tag

बुडून दुर्दैवी मृत्यू

बहीणीला वाचवण्यासाठी गेलेल्या दोन भावांसह तिघांचा पाझर तलावात बुडून दुर्दैवी मृत्यू

दिपक ज्ञानेश्वर सुरवसे, (भाऊ) (16 वर्षे) इयत्ता दहावी, सानिया ज्ञानेश्वर सुरवसे (बहीण) (14 वर्षे ) इयत्ता आठवी तर कृष्णा परमेश्वर सुरवसे, (चुलत भाऊ) (16वर्षे ) इयत्ता दहावी तीघे रा.खर्डा आसे आसे बुडून मृत्यू झालेल्या तीघांची नावे आहेत.