Browsing Tag

भीक मागो आंदोलन.

आधुनिक लहुजी सेनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे भीक मांगो आंदोलन.

भीक मागून जमलेली रक्कम मुख्यमंत्री सहायता निधी मध्ये जमा करणार - आधुनिक लहुजी सेनेचे जिल्हाध्यक्ष संतोष शिंदे