Browsing Tag

मकोका

बे-खौफ झालेल्या कुप्रसिद्ध आकाश डाके टोळीवर मकोकान्वये दोषारोपपत्र दाखल

संपूर्ण नगर  जिल्ह्यात संघटित गुन्हेगारी करण्यास  कुप्रसिद्ध असलेल्या आकाश डाके व  टोळी विरुद्ध तोफखाना पो.स्टे.  493/21 IPC 307,308,387,341,143,147,148,149,109,120( ब), 427,323,504,506 आर्म ॲक्ट 4/25 प्रमाणेप्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला…