Browsing Tag

ima woman doctors

इमा वुमन डॉक्टस विंग नगरच्या वतीने शिशगृहातील मुलांकरीता वस्तुरुप देणगी

ज्या समाजात आपण राहतो त्या समाजाप्रती आपले काहीतरी देणे लागतो या उदात्त हेतूने आम्ही हे काम केले आहे.  प्रत्येक सणाचे आपल्याकडे आगळे महत्व आहे.प्रत्येक सणाला एक धार्मिक अंग आहे.