थंडी वाढल्याने मच्छीमारांना मासेमारी करण्यास अडचण 

पुणे : 

राज्यात थंडी वाढल्यामुळे मासेमारी व्यवसाय अडचणीत सापडल्याचे सध्या चित्र आहे.  पुण्यातील उजणी धरण थंडीने गारठल्याने मच्छीमारांना मासेमारी करण्यास अडचण येत आहे.  त्यामुळे माशांचे भावही वाढले आहेत.   उजनी धरणात पाणी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. 

 थंडीमुळे या पाण्याचा गारठा वाढला आहे.  या दोन्ही कारणांमुळे मासे वास्तव्यासाठी पाण्याच्या खोलवर जातात आहेत. परिणामी मच्छीमारांच्या जाळ्यात मासे सापडण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे.  त्यात आणखी भर म्हणून या धरणात माशांचे बीजदेखील टाकण्यात आलेले नाही.  त्यामुळे मासेमारी करणे कठीण होऊन बसले आहे. परिणामी मासळी बाजारात माशांची आवक कमी झाली आहे. आवकच घटल्याने माशांच्या दरात वाढ झाली आहे.  

 

पूर्वीचे भाव                                  सध्याचे भाव 

चिलापी                    60 ते 70 रु                            100 ते 120 रु

वाम्ब                       300 ते 350 रु                        400 ते 450 रु

मृगळ                     250 रु                                     350 रु

कटला                   100 ते 120 रु                          150 ते 160 रु

शिंगाड़ा                  150 रु                                     220 रु

खेकड़ा                   100रु                                      150 रु

गुगळी                  180 ते 200 रु                           250 ते 260 रु

रव                        100 ते 120                              150 ते 160 रु