Browsing Tag

roads

नगरचे रस्ते झाले खड्डेमय 

नगर शहरातील रस्ते हे एक दिव्यच झाले आहे. या रस्त्याची अवस्था खड्ड्यात रस्ते की रस्त्यात खड्डे किंवा रस्त्यांची झालीय चाळण अशा वाक प्रचाराच्या पलीकडे गेली आहे .